PROFF feirer 10 år

Ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) fyller 10 år, og har gleden av å invitere til et jubileumsseminar 1. desember 2022.

Portrett av Lise Iversen Kulbrandstad

Professor Lise Iversen Kulbrandstad har vært en pådriver for programmet siden oppstarten. (Foto: HINN)

I 2012 ble doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag godkjent fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Kunnskapsdepartementet godkjente etableringen samme år, og de første doktorgradsstipendiatene kunne etter det ta fatt på arbeidet. Ti år seinere har høgskolen uteksaminert 29 doktorer på programmet, mens mer enn 50 er i gang med sin forskerutdanning.

Avhandlingene som skrives på programmet, er praksisnære i den forstand at de ofte henter sine problemstillinger fra barnehage og skole, og fordi de bidrar med ny kunnskap og innsikt som både styrker lærerutdanningene, men også kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskole.

På jubileumsseminaret som finner sted torsdag 1. desember kl. 10.15-16.00, vil vi feire programmet og den nye kunnskapen som vokser ut av det, med alle våre samarbeidspartnere. Vi håper derfor du/dere har tid og mulighet til å være med oss - hele eller deler av dagen. Dere vil få høre både nåværende stipendiater og uteksaminerte doktorer som dele ideer, funn og innsikter. Avslutningsvis vil et bredt sammensatt panel diskutere hvordan vi kan bruke utdanningsforskning.

Programmet finner du under her. Det er mulig å delta på deler av programmet.

Alle er velkomne! Arrangementet vil foregå ved campus Hamar, Auditorium 1, klokken 10.15 – 16.00.

Les programmet for jubileumsseminaret og meld deg på. 

Publisert 8. nov. 2022 13:05 - Sist endret 9. nov. 2022 12:54