Millioner til videreutdanning for lærere

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) bevilger vel 2,9 millioner kroner til fem nye videreutdanningstilbud for lærere. 

En lærer står foran elever i et klasserom

Tildelingen skal gå til å utvikle nye fleksible videreutdanningstilbud til lærere. 

Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Vi er veldig glade for denne tildelingen. Den gir oss mulighet til å etablere nye fleksible og desentrale utdanningstilbud rettet mot oppvekstsektoren, sier dekan Morten Ørbeck ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Digitalisering og bærekraft

Høgskolen har søkt støtte i samarbeid med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Tynset studie- og høgskolesenter. 

I HK-dir sin utlysning var profesjonsutdanninger, teknologi, digitalisering og grønt skifte prioriterte fagområder. 

Midlene skal dekke utvikling, etablering og gjennomføring av nye videreutdanningstilbud for lærere.

Høgskolen ønsker å få på plass fem moduler som hver gir 7,5 studiepoeng, innen henholdsvis programmering i skolen, profesjonsfaglig digital kompetanse og de tre tverrfaglige temaene i det nye lærerplaneverket: folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. 

– Planleggingen av de nye tilbudene starter rett over sommeren. Vi håper å kunne gjennomføre første kurs høsten 2023. Perioden vi har fått støtte til varer ut 2026, sier Morten Ørbeck.

Gode på fleksibel utdanning

Høgskolen i Innlandet hadde i fjor rundt 3 000 studenter som tok en utdanning som ikke krever daglig oppmøte på studiestedene. 

– Denne tildelingen vil gjøre oss enda bedre på fleksibel utdanning, som vi er gode på fra før, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

Høgskolens strategi fram mot 2026 sier at samarbeidet med studie- og utdanningssentre om fleksible studietilbud skal styrkes. 

– Desentral og fleksibel utdanning er viktig fordi det gjør utdanning tilgjengelig for flere ved at de kan studere nær der de bor, og kombinere studier med jobb eller familie. Det er viktig for samfunnet som trenger at folk lærer og bygger kompetanse gjennom hele livet, sier Svenkerud.

HK-dir har fordelt i alt 184 millioner kroner til ulike prosjekter gjennom tildelingen.

Kontakt

Dekan
E-post
morten.orbeck@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 03

Publisert 7. juli 2022 10:05 - Sist endret 7. juli 2022 10:08