Ledige studieplasser på lærerstudiene

Læreryrket gir mange jobbmuligheter over hele landet, og er kanskje også et av de viktigste yrkene vi har. Den gode nyheten er at det fremdeles er ledige studieplasser.  

Mariell sammen med en kvinnelig medstudent

Mariell (til venstre) og medstudent Ine er blant de første med fullført masterutdanning som lærer. Hun går nå rett fra studier til jobb. (Foto: Privat)

Til tross for det gode arbeidsmarkedet med mange spennende lærerjobber over hele landet er det nå ledige studieplasser på lærerutdanningene, og på disse studiene er det fremdeles mulig å søke om studieplass: 

Du søker om opptak på Samordna opptak - du søker ditt studium fram ved å bruke studiekoden, men kan også bruke Høgskolen i Innlandet som søkekode for samlet oversikt over våre ledige studieplasser. 

Studentlivet på Hamar og på lærerstudiene

Hamar ligger 12 mil fra Oslo, til Gardermoen er det enda kortere veg. Byen er av typen akkurat passe liten til å bli kjent med andre, og akkurat passe stor til at du kan være litt anonym hvis du ønsker det. Les mer om Hamar som studentby her. 

Les flere historier om studentlivet på lærerstudiene her. 

Ble inspirert av egne lærere

Mariell fant inspirasjon til å søke seg til læreryrket av egne lærere, nå er hun blant de første som har fullført en masterutdanning som lærer. Det sender henne rett ut i arbeid etter utdanningen. Det samme gjelder også for Jørgen og Aurora som nå går rett ut i jobb og som du kan lese om lenger ned i saken. 

Mariells historie

I 2017 startet vårt aller første kull med lærerstudenter på masterutdanningene på Hamar. Det ble noen gledestårer og emosjonelt da Mariell fikk resultatet på masteroppgaven. Hun er del av det første kullet som nå er uteksaminert fra vår femårige grunnskolelærerutdanning. Med master på CV-en venter nå relevant jobb som lærer.

– Jeg var åtte år da jeg først ønsket å bli lærer, så det å ha fullført føles utrolig godt.  At det er en master, er et stort pluss. Det kom noen gledestårer da jeg fikk resultatet på masteroppgaven. Det har skjedd mye på fem år, og jeg er svært takknemlig for at jeg har hatt et godt fagmiljø, medstudenter og venner med meg på veien, sier Mariell.

Fra og med høsten 2017 innførte regjeringen femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere. Lengden på utdanningen ble endret fra fire til fem år, og målet var at neste generasjon lærere skulle få mer forskningsbasert kunnskap, mer faglig fordypning og mer praksis i studieløpet. Nå er første kull fra HINN uteksaminert.

Jobb som kontaktlærer

Mariell fullførte i vår grunnskolelærer trinn 1-7, og nå skal hun få praktisert det hun har lært. 1. august går hun inn i stillingen som kontaktlærer på 3. trinn ved Breidablikk skole på Ilseng rett utenfor Hamar.

– Takket være mastergraden føler jeg meg godt rustet til å være kontaktlærer, noe som er et stort ansvar. Det er en relativt liten skole, noe som betyr at jeg får undervise i de fleste fagene og prøvd meg i ulike roller. Jeg gleder meg veldig, sier Mariell.   

Hun trekker frem sine egne lærere fra barndommen som en viktig faktor for at hun selv valgte å ta lærerutdanninger.

Spesielt matte var en utfordring for henne i ung alder, men god oppfølging sørget for en positiv faglig utvikling.

– Det viktigste jeg har lært på studiet er å tilpasse undervisningen til nivået elevene er på og se den enkelte.  Jeg kjente at det var så godt at lærerne mine gjorde det med meg. Som lærer må vi gjøre stoffet forståelig for elevene og være på samme bølgelengde. Enkelte ting er vanskelig for elevene, og da må vi som lærere ha forståelse for det og hjelpe dem gjennom det, sier Mariell.  

– En god investering for framtiden

Hun er ikke den eneste fra vårt første kull med masterutdannede grunnskolelærere som går rett ut i relevant jobb. Jørgen og Aurora startet på grunnskolelærer for trinn 5-10 i 2017, og har fremtidsplanene klare.

Aurora, som flyttet til Hamar fra Nord-Norge for å studere, flytter hjem igjen til Ibestad kommune der hun har fått fast jobb som lærer på mellomtrinnet.

– Helt siden videregående har jeg ønsket å bli lærer, og det føles godt å ha truffet med utdanningsvalget, sier Aurora.

Hun avslutter: - For min del var det avgjørende at jeg raskt fikk et sted å bo og ta del i et godt studiemiljø.

Jørgen hadde i motsetning til Aurora erfaring med høyere utdanning før han startet på lærerstudiet. Han har en bachelorgrad fra før, men innså raskt etter fullført grad at han ville bli del av det første kullet på den femårige grunnskolelærerutdanningen.

– Jeg fulgte hjernen da jeg valgte å studere grunnskolelærer. Jeg var fortsatt ung, og så på lærerstudiet som en god investering for framtiden, sier Jørgen.

For min del var det ikke avgjørende at studiet ble femårig, men nå som vi har fullført fem år, så ser jeg en utforskende gjeng som er godt skikket til å utforske fagene våre videre, sier Jørgen.

Portrettfoto av Jørgen og Aurora.
Jørgen og Aurora har studert sammen i fem år. Fra høsten av skal de jobbe som grunnskolelærer. Foto : HINN. 

Bergenseren har fått relevant jobb ved Hamar Montessoriskole.  

– Årene her har gått veldig fort. Personlig har jeg blitt langt mer selvstendig, og er nå klar for å stå på egne bein. I studietiden har jeg også forsøkt å engasjere meg så mye som mulig, og er blant annet leder for pedagogikkstudentene her på Hamar, sier han.

Dronebilde av studiested Hamar.
Mariell, Jørgen og Aurora kan se tilbake på fem år som studenter på studiested Hamar. Foto : HINN. 

Aurora har også brukt studietiden godt både faglig og sosialt. Hun har som Jørgen vært tillitsvalgt i klassen, i tillegg til at hun har vært parlamentsdelegat i StInn.

Les mer om Hamar som studentby, fra en students synsvinkel. 

Godt rustet til arbeidslivet

Dekan Morten Ørbeck gratulerer de nyutdannede studentene med fullførte studier. Mariell, Jørgen, Aurora og medstudentene er blant de første ferdigutdannede grunnskolelærerne med mastergrad, noe som gjør at de går rett inn som lektorer med lektorlønn også i barne- og ungdomsskolen.  

– Disse nyeksaminerte studentene er bedre rustet enn noensinne til å kunne bidra til videreutvikling av utdanningsfeltet og skolesektoren spesielt. De har gode forutsetninger for å følge med på utviklingen og framtidens kompetansekrav, både for egen del og elevenes, sier Ørbeck.

Aurora og Jørgen har gått i samme klasse, samt at begge har fordypet seg i matematikk. Jørgen har skrevet masteroppgave om ungdomsskoleelevers holdning til faget, mens Aurora har rettet oppmerksomheten mot en spill-appen Witaro, og hvordan den kan benyttes i undervisningen. Hun har også vært vitenskapelig assistent i et forskningsprosjekt under studiene. Mariell har skrevet masteroppgave om interkulturell kompetanse i engelskfaget.

– I tillegg til å skrive egne masteroppgaver med fordypning i et masterfag med undervisningsrelevant tematikk, har flere av våre studenter deltatt i forsknings- og utviklingsprosjekt der de for eksempel har forsøkt ut innovative undervisningsmetoder med bruk av VR-teknologi, forteller Ørbeck.

– Det føles godt å få en fot innenfor forskning knyttet til et slikt fag og få et innblikk i forskningsfeltet i skolen. Matematikk er et av de største fagene, og generelt har jeg inntrykk av at mange studenter er ivrige på å ta master i realfag, sier Jørgen.

– Vi håper våre ferdigutdannede studenter fortsetter å være sannhetssøkende og stille kritiske spørsmål, og vi håper de kontinuerlig vil søke ny kunnskap og være nysgjerrige på både elevers læring og utvikling og sin egen profesjonelle utvikling som lærer, sier Ørbeck.

Nyttige lenker

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 1. aug. 2022 11:30 - Sist endret 17. aug. 2022 08:21