Konferanse: INNBa 2021

10. november inviteres det til konferanse, hvor hovedmålet er å skape en arene der ferske og etablerte forskere, stipendiater og masterstudenter ved HINN kan presentere planlagte, pågående og ferdigstilte prosjekter.

Foto: HINN

INNBa står for Forskning Innafor om barnehage, barn, barndom, barnehagelærerprofesjon og barnehagelærerutdanning. 

INNBa er en ny tverrdisiplinær internkonferanse for ferske og etablerte forskere, stipendiater og masterstudenter som arbeider med FoU-prosjekter der fokus er barnehage, barn og tidlig barndom, barnehagelærerprofesjon og/eller barnehagelærerutdanning.

Konferansen holdes 10. november 2021, Aud. 2, Campus Hamar. Fullt program ser du ved å klikke her

Vi inviterer alle ferske og etablerte forskere, stipendiater og masterstudenter ved LUP som arbeider med prosjekter som kan knyttes til konferansens fokus, til å sende inn sammendrag.

Key note

Key note for 2021 er Liv Torunn Grindheim, professor i barnehagepedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, BARNkunne, senter for barnehageforsking:

«Barns medverknad i berekraftig utdanning»

Det er semje om at barnehagen – på linje med resten av utdanningsfeltet – bør vere ein arena for berekraftig utdanning. Det gir utfordringar for korleis ein forstår berekraft, barn og kva som er relevante praksisar tett på barn og barns perspektiv. Med utgangspunkt i forståing av barn som både noverande og komande økoborgarar, vil analyse av materiale frå praksisnær barnehageforsking bli presentert. Det viser seg at barn kan bidra til forståingar av berekraft og i utvikling av berekraftige praksisar om personale har reiskap til å sjå og imøtekome innspela deira, og om barnehageforskarar har metodar og interesse for å oppleve barnehagen tett på barns perspektiv.

Hovedmålene for konferansen er:

- å skape en arena der ferske og etablerte forskere, stipendiater og masterstudenter ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) som arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) der fokus er barnehage, barn og tidlig barndom, barnehagelærerprofesjon og/eller barnehagelærerutdanning, kan presentere planlagte, pågående og ferdigstilte prosjekter

- å bidra til å løfte fram forskning Innafor om barnehage, barn og tidlig barndom, barnehagelærerprofesjon og barnehagelærerutdanning

- å skape muligheter for ansatte å bli kjent med hverandres forskningsinteresser og å etablere framtidig samarbeid

Konferansen avsluttes med noe sosialt.

Frist for å sende inn sammendrag er 1. oktober. Tilbakemelding gis senest 15. oktober.

Format for presentasjoner

1. Pågående og avsluttede prosjekter (15 minutter + diskusjon)

2. Prosjekter i start- og utformingsfasen (10 minutter + diskusjon)

Uansett om du velger format 1. eller 2. er det åpent for et vell av presentasjonsformer. Det er også mulig å sende inn sammendrag som står i sammenheng med hverandre og der det legges opp til en felles diskusjon. Skriv alt dette tydelig fram i teksten.

Sammendrag skal være på 300-500 ord (uten referanser) og kan inkludere følgende punkter:

• ønsket format, 1 eller 2, eventuelt om presentasjonen er i form av en performance/en utstilling mm

• tema og/eller spørsmål det fokuseres på i presentasjonen

• eventuelt kontekst - er presentasjonen knyttet til et større FoU-prosjekt?

• teoretisk og/eller filosofisk forankring, eller sentrale begreper

• metode/metodologi

• eventuelt (foreløpige)resultater

• om presentasjonen står i sammenheng med andre prosjekter det blir sendt inn sammendrag for

Sammendraget leveres som ren tekst uten referanser i EasyChair, og dessuten som pdf-fil med referanser inkludert. Alt sendes inn her: https://easychair.org/conferences/?conf=innba2021

Konferansen arrangeres av forskningsgruppa Barn, barndom og barnehagepedagogikk i det 21. århundre (også kjent som Childhood and Early Years Education, CEE).

Lurer du på noe? Ta kontakt med Camilla Eline Andersen eller Anja Pesch

 

 

Publisert 8. nov. 2021 14:25 - Sist endret 8. nov. 2021 14:25