Jubileumsseminar for Master i tilpasset opplæring

Master i tilpasset opplæring feiret forsinket 15-årsjubileum, og samlet undervisere, veiledere og studenter ved masterprogrammet for et heldagsseminar om grunnlagstenkningen bak begrepene «tilpasset opplæring» og «inkludering».

Bilder viser studieprogramansvarlig for master i tilpasset opplæring Jonas Yassin Iversen.

Studieprogramansvarlig for Master i tilpasset opplæring Jonas Yassin Iversen.

Bilde av professor Thor Ola Engen
Professor emeritus Thor Ola Engen.

Høsten 2005 tok Master i tilpasset opplæring imot sine første studenter. Siden den gang har Master i tilpasset opplæring tilbudt en profesjons- og praktiskrettet masterutdanning som har gitt hundrevis av lærere i barnehage og skole en solid teoretisk forankring for sitt arbeid med å inkludere alle barn og elever i fellesskapet, samtidig som de skal tilpasse opplæringen til den enkelte. I anledning (det forsinkede) 15-årsjubileet samlet undervisere, veiledere og studenter ved masterprogrammet seg for et heldagsseminar om grunnlagstenkningen bak begrepene «tilpasset opplæring» og «inkludering».

Dosent emerita Kari Nes
Dosent emerita Kari Nes

Seminaret ble åpnet av dekan Morten Ørbeck. Deretter holdt professor Åse Røthing (OsloMet) et innlegg om ubehagets pedagogikk og tilpasset opplæring. I løpet av dagen holdt sentrale pådrivere for masterprogrammet gjennom mange år, professor emeritus Thor Ola Engen og dosent emerita Kari Nes, innlegg om bakgrunnen for studiet og om hvordan forståelsen av inkluderingsbegrepet har utviklet seg de siste tiårene.

Flere tidligere studenter som i dag er ansatt ved høgskolen som henholdsvis førsteamanuensis, doktorgradsstipendiat og høgskolelektor holdt innlegg om hva masteren har betydd for deres faglige utvikling, og aktive forskere presenterte sine perspektiver på tilpasset opplæring og inkludering. Vi vil gratulere undervisere, veiledere og studenter med jubileet!

Publisert 23. sep. 2021 09:48 - Sist endret 23. sep. 2021 09:48