Hvordan være i estetiske samspill med 0-2 åringer?

Lek, kunst og bevegelse, det nye fordypningsemnet på barnehagelærerutdanningen på Hamar, er godt i gang. Og allerede i forrige uke gjennomførte studentene sitt første arbeidskrav.

Bildet viser studenter som viser fram sitt opplegg for barnehagebarn.

Her ser du studentene med det estetiske arbeidet med "manetene", som har fått tittelen  Åpent (foto: Anne-Brit Soma Reienes)

De ble gitt i oppgave å forberede en estetisk ramme som skulle invitere de aller yngste barna i barnehagene til samspill. Studentene har latt seg inspirere av de yngste barnas væremåter, og utforsket rom, omgivelser, lyd, kropp og bevegelse, stemme, lek og åpne objekter som utgangspunkt for samspillet. De har basert seg på ny forskning om små barn i kunstmøter, og spesielt trent på hvordan de kan tone seg inn på og spille på små barns (i hovedsak) nonverbale uttrykk.

Dette resulterte i åtte forskjellige nydelige samspill ute i fire partnerbarnehager. Lærdom fra dette skal lærere og studenter ta med seg videre inn i undervisningen utover høsten - som blant annet skal resultere i en egen BARNEKUNSTFESTIVAL på campus 23. november!

Bildet viser studenter som viser fram Den magiske boksen for barnehagebarna.
Studenter med Den magiske boksen (foto: Anne-Brit Soma Reienes).
Publisert 12. sep. 2022 13:30 - Sist endret 12. sep. 2022 14:13