CCL deltar i det nye Erasmus+ prosjektet SustainALL

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling skal delta i prosjektet SustainAll. Prosjektets mål er å støtte heldagsskoler i å utvikle læreplaner og daglig praksis som fremmer bærekraftundervisning og bidrar til et stabilt klima.

Bildet viser studenter som deltar i undervisning utendørs på studiested Hamar.

Studenter ved HINN fra undervisning i bærekraftig utvikling (Foto: HINN).

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) og Høgskolen i Innlandet (HINN) fikk nylig beskjed om at søknaden til «KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education» har blitt innvilget. Kirchliche Pädagogische Hochschule der Diözese Graz-Seckau (Østerrike) leder prosjektet, og CCL er med som samarbeidspartner sammen med Universitaet Klagenfurt (Østerrike), Paedagogische Hochschule Ludwigsburg (Tyskland) og Universidade Do Porto (Portugal).

Om prosjektet:

Prosjektet SustainALL: Sustainability in All-Day Schools har som mål «å støtte heldagsskoler i å utvikle læreplaner, samt daglig praksis som fremmer bærekraftundervisning og et stabilt klima». Miljø og klima er prosjektets langsiktige målsetting. For å nå disse målene skal elevene lære om bærekraft for å bli aktive borgere som er bevisste på miljøet og klimaet vårt, og handle deretter.

Nøkkelkompetansen må derfor tilegnes av både lærere og elever. I kjernen av bærekraft og miljøopplæringen finner man i tillegg verdiskapning, samfunnsengasjement og deltakelse som viktige ingredienser. Prosjektet støtter en heldagsskoletilnærming, og integrerer utdanning for bærekraftig utvikling og transformativ læring på en helhetlig måte. Dette gjøres ved å utvide undervisningen og læringen til utenfor skolens rammer, ved å inkludere aspekter som samfunnsengasjement.

Prosjektet starter i begynnelsen av 2022 og varer i tre år.

Publisert 6. okt. 2021 10:34 - Sist endret 6. okt. 2021 10:36