Boklansering: Language Learning and Forced Migration

5. oktober ble antologien lansert, og er et resultat av et pågående etnografiske forskningsprosjektet som følger 14 flyktninger fra den demokratiske republikken Kongo bosatt i ulike deler av Norge.

Bildet viser redaktørene og bidragsyterne til boken.

Foran fra venstre redaktørene Marte Monsen og Guri Bordal Steien med bidragsyterne Marte Nordanger og Gunhild Tveit Randen. Bak fra venstre bidragsyterne Sylvi Rørvik, Bård Uri Jensen og Marianne Eek.

Antologien Language Learning and Forced Migration ble lansert i foajeen på Campus Hamar, og er et resultat av det pågående etnografiske forskningsprosjektet Language learning through time and space: Following UN-refugees from The democratic republic of the Congo to Norway (KongNor).

Boka Language Learning and Forced Migration er redigert av Marte Monsen og Guri Bordal Steien, og er nå ute i trykt bok på nivå 2-forlaget Multilingual Matters. I tillegg til flere kapitler fra redaktørene, finner vi bidrag fra Verónica Pájaro, Marianne Eek, Ida Syvertsen, Sylvi Rørvik, Gunhild Tveit Randen, Bård Uri Jensen, Marte Nordanger og Paulina Horbowicz. Alle bidragsyterne er ansatt ved LUP.

KongNor-prosjektet startet opp i 2019, da det kom 1000 kvote-flyktninger fra Den demokratiske republikken Kongo til Norge. Denne sommeren var Guri Bordal Steien på feltarbeid i Uganda (som var transitt-landet) og her rekrutterte hun 14 prosjektdeltakere som var kongolesiske flyktninger som var valgt ut med sine familier til å bli overført til Norge som flyktninger gjennom FN. De kom til Norge høsten 2019, og siden da har Marte Monsen og Guri Bordal Steien og andre forskere i prosjektet fulgt dem gjennom introduksjonsprogrammet for voksne migranter og i deres dagligliv utenfor introduksjonsprogrammet. Gjennom blant annet observasjoner, samtaler, intervjuer, digital kommunikasjon og innsamling av tekster har forskerne samlet data for å utforske språkbruk, språklæring og vilkårene for språkbruk og språklæring.

På boklanseringen 5. oktober var redaktørene opptatt av å fremheve at selv om svært mange andrespråksinnlærere i dag er tvungne migranter, slik som FN-flyktninger, har andrespråksforskningen i liten grad tatt utgangspunkt i dette. Forskerne har derfor ønsket å initiere en forskningsagenda knyttet til språk, språklæring og tvungen migrasjon, og antologien Language Learning and Forced Migration er et første steg i denne sammenhengen. Forlaget skriver på sine nettsider at boka gir et innovativt bidrag til andrespråksfeltet ved å bringe sammen strukturelle, kognitive, sosiale og kritiske tilnærminger til data samlet inn blant de samme individene. De skriver videre at disse personene er underrepresentert innen andrespråksforskningen som både flyktninger og innlærere hvis erfaringer med språk stammer fra det globale sør. Deres historier om mobilitet og deres læringskontekster reflekteres sjelden i teorier og konsepter fra det globale nord og boken gir dermed et sårt tiltrengt bidrag til feltet.

Du kan lese mer om boka på forlagets nettsider ved å klikke her

Data fra KongNor-prosjektet er presentert både nasjonalt og internasjonalt ved vitenskapelige konferanser, det er formidlet faglig for lærere og studenter og populærvitenskapelig i mange ulike fora. I tillegg til antologien, er det flere vitenskapelige publikasjoner ute. Både bachelor-, master- og ph.d.-studenter bygger sine oppgaver og avhandlinger på data fra prosjektet, og enda kommer forskerne til å jobbe med dette prosjektet i flere år.

 

 

Publisert 7. okt. 2022 14:56 - Sist endret 10. okt. 2022 10:14