English version of this page

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Bilde av en barnehageansatt med et barn

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte LUP, og holder til på studiestedene Hamar og Lillehammer.

Dekan Morten Ørbeck er den faglige lederen ved fakultetet.

Administrativ leder heter Turid Kårhus.

3572 studenter
330 ansatte

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i både pedagogikk og spesialpedagogikk, 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

I tillegg kommer omfattende virksomhet innenfor forskning og utvikling og etter- og videreutdanning.

Arrangementer

17. des. 2021 13:30 - 14:30 , Campus Hamar, auditorium 3

I uke 50 får vi besøk av vår nye professor II Matthias Kowasch på Institutt for Samfunnsfag og Pedagogikk, LUP, HiNN. Kowasch er tilknyttet forskergruppen GLOBE (global bevissthet og bærekraft) ved samfunnsfagseksjonen.

4. feb. 2022 09:00 - 16:00 , Campus Hamar

Forskningsgruppene DivE og SPLP ved Høgskolen i Innlandet utvider fjorårets forskningsseminar og inviterer med dette til en nasjonal urfolkskonferanse fredag 4. februar 2022.

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

Dekan Morten Ørbeck

Prodekan utdanning Gunhild T. Alstad

Prodekan forskning Susan Nacey

Administrativ leder Turid Kårhus

 

Studieadministrasjonen ved LUP

Alle ansatte ved LUP