English version of this page

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Bilde av en barnehageansatt med et barn

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes LUP, og holder til på studiestedene Hamar og Lillehammer.

Dekan Morten Ørbeck er den faglige lederen ved fakultetet.

Administrativ leder heter Turid Kårhus.

3572 studenter
330 ansatte

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i både pedagogikk og spesialpedagogikk, 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

I tillegg kommer omfattende virksomhet innenfor forskning og utvikling og etter- og videreutdanning.

Prosjekter ved LUP

Arrangementer

13. des. 2022 09:3015:00, Auditorium B, studiested Lillehammer

Forskningsgruppen Barndomspedagogikk ved HINN inviterer for 5. år på rad til Lucia-seminar.

10. feb. 2023 09:0016:00

Forskningsgruppene Flerkulturelt mangfold i utdanning (DivE) og Studier i profesjon, læring og politikk (SPLP) ved Høgskolen i Innlandet inviterer med dette til en nasjonal urfolkskonferanse fredag 10. februar 2023.

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

Dekan Morten Ørbeck

Prodekan utdanning Gunhild T. Alstad

Prodekan forskning Susan Nacey

Administrativ leder Turid Kårhus

 

Studieadministrasjonen ved LUP

Alle ansatte ved LUP