Studieadministrasjonen ved HSV

Her er en oversikt over ansatte i studieadministrasjonen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV).

 

Bilde av Reidun Ekse Johansen
Rådgiver
E-post
reidun.johansen@inn.no
Telefon
+47 62 43 01 07

Studieveiledning og eksamensgjennomføring for følgende studier:

 • Bachelor i folkehelsearbeid
 • Årsstudium i idrett, Elverum
 • Årsstudium i mat ernæring og helse
 • Årsstudium mat, ernæring og helse, nettbasert
 • Årsstudium  i sosialpedagogikk, Elverum og Lillehammer

 

 

Bilde av Line Hov
Rådgiver
E-post
line.hov@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 04
 

Studieveiledning for følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid
 • Bachelor i sykepleie deltid
 • Bachelor i sykepleie heltid, Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, Tynset

Studieveiledning og eksamensgjennomføring for følgende studium:

 • Bachelor i tannpleie

 

 

Førstekonsulent
E-post
turid.berge@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 15

Studieveileder, praksiskoordinator og eksamensgjennomføring på følgende studier:

 • Bachelor -  faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag 

Praksiskoordinator for følgende studier:

 • Bachelor i folkehelse
 • Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen heltid
 • Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen deltid
 • Årsstudium i idrett, Elverum

 

 

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Rådgiver
E-post
ingrid.hagen@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 40
 

Studieveiledning og eksamensgjennomføring for følgende studier:

 • Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen heltid
 • Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen deltid
 • Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten
 • Master i kroppsøving og idrettsfag
 • Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner
 • Master i psykisk helsearbeid
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

 

 

Bilde av Line Håkenstad
Seniorkonsulent
E-post
line.hakenstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 15
 

Eksamensgjennomføring for følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid
 • Bachelor i sykepleie deltid
 • Bachelor i sykepleie heltid, Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, Tynset

 

 

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Rådgiver
E-post
tone.andersen@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 81
 

Studieveiledning og eksamensgjennomføring for følgende studier:

 • Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse
 • Videreutdanning i helsesykepleie
 • Videreutdanning i intensivsykepleie og operasjonssykepleie
 • Videreutdanning i kreftsykepleie
 • Videreutdanning i praksisveiledning
 • Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

 

 

Bilde av Karen Borg
Rådgiver
E-post
karen.borg@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 59

Praksiskoordinator for følgende studium:

 • Bachelor i sykepleie

 

 

Rådgiver
E-post
anja.flote@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 49

Praksiskoordinator for følgende studier:

 • Bachelor i tannpleie
 • Master- og videreutdanninger

 

 

Bilde av Stian Bakkom
Rådgiver
E-post
stian.bakkom@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 66
 

Studieveiledning for følgende studier:

 • Bachelor i vernepleie
 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Bachelor i barnevern
 • Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge
 • Kommunikasjon i profesjonelle kontekster
 • Beslutninger og tiltak i barnevernet
 • Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid med ungdom
 • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid
 • Bachelor idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi
 • Årsstudium idrett, Lillehammer
 • Karriereveiledning
 • Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-studiet)
 • Master i treningsfysiologi
 • Master i karriereveiledning
 • Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Integrert karriereveiledning

 

Studieadministrasjonen HSV

Lillehammer: hsv-studieadm-l@inn.no

Elverum: hsv-studieadm-e@inn.no

 

Telefon: +47 62 43 00 00

Publisert 11. juni 2021 13:51 - Sist endret 1. juli 2022 13:18