Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv HSV

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)  har et godt og omfattende samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere om utdanning, praksis og forsknings- og utviklingsprosjekter.

Blant våre regionale og nasjonale samarbeidspartnere/nettverk er

  • Sykehuset Innlandet HF
  • Utviklingssenter for sykehjem og helsetjenester
  • NAV
  • Olympiatoppen
  • Kommuner i Innlandet
  • Østerdal sivilt militært kompetansesamarbeid
  • HelseInn
  • SPINN – Senter for praksisrettet idrettsvitenskap, nettverk og nyskaping

[Siden er under oppbygging]

Publisert 25. juni 2021 11:23 - Sist endret 25. juni 2021 11:40