Institutt for helse og sykepleievitenskap

Bli kjent med instituttet

Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS) driver utdanninger innen sykepleie, psykisk helse, rehabilitering og rus samt kreft-, operasjons- og intensivsykepleie.

Ansatte ved instituttet er blant annet knyttet til forskningsgruppene Avansert klinisk sykepleie, Helse- og mestring i et tverrfaglig perspektiv,  Eldres helse, Palliativ omsorg og Global helse, og utviklingsprosjekter som GIVE - om utvikling av studentpraksis i sykepleie.

Instituttet ledes av instituttleder Ole Petter Hjelle, og har tre seksjoner: