Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap

Bli kjent med instituttet

Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap (IFI) driver utdanninger innen folkehelse, tannpleie, idrett, treningsfysiologi og faglærerutdanning i kroppsøving og idrett. 

Ansatte ved instituttet er blant annet knyttet til forskningsgruppene Teknologi for helse og fysisk aktivitet, Critical Public Health, Sport and Social Sciences, Treningsfysiologi og Undervisning og læring i kroppsøving.

Instituttet ledes av Instituttleder Eirik Grindaker, og har tre seksjoner: