Eksternfinansiert virksomhet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har en utstrakt eksternfinansiert virksomhet innen utdanning og forskning.

Kontaktinformasjon:

  • Leder EFV HSV Lena Westby, leder EFV HSV

[Siden er under oppbygging]

Publisert 25. juni 2021 11:25 - Sist endret 25. juni 2021 11:43