Opprykksseremoni for førstelektor Marit Berg

Marit Berg ble godkjent for opprykk til førstelektor våren 2022 og torsdag 18. august skal hun presentere sitt meritteringsarbeid.

Marit Berg har vært ansatt i Institutt for sykepleie ved HINN siden august 2007. Hun ble tatt opp som kandidat på Førstelektorprogrammet ved HINN 2019 og ble godkjent for opprykk til førstelektor våren 2022. Førstelektorprogrammet er en alternativ karrierevei til doktorgradsprogram og tradisjonell akademisk merittering og har til hensikt å bidra til å styrke den institusjonelle kompetansen i utviklingsarbeid som er pedagogisk relevant for høgskolens studietilbud.

I sitt arbeid har Berg bidratt inn i flere prosjekter. Hun har blant annet ledet et HK-dir.-prosjekt i fleksibel utdanning. I dette prosjektet har hun hatt ansvar for å utvikle det første året av en to-årig videreutdanning på deltid, med mulighet for å ta enkeltstående moduler for de som ønsket studiepoeng. Hensikten med dette var at studentene skulle kunne gjennomføre utdanningen i det tempoet de selv ønsket. Videre kan studentene søke innpass på det andre året i denne utdanningen.

I det andre prosjektet er hun pakkeleder i et GIVE-prosjekt med fire arbeidspakker. Dette prosjektet er finansiert av HK-direktoratet og Høgskolen i Innlandet. Arbeidspakken som Berg har hatt ansvar for handler om digital historiefortelling som praksisfortelling. Digital historiefortelling er testet ut to ganger med gode resultater og kobler det digitale produktet med refleksjoner i praksis.

Les mer om GIVE-prosjektet.

Opprykksseremoni

I tillegg til Marit Berg sin presentasjon av eget arbeid, blir det bidrag fra førsteamanuensis Marianne Torp Stensvehagen og opponent og komitémedlem førsteamanuensis emerita Marit Kollstad. 

Det blir enkel servering i kantina etter seremonien.

Seremonien ledes av professor Yngve Nordkvelle, Seksjon for universitets- og høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Bedømmelseskomiteen bestod av:

  • Førsteamanuensis emerita Marit Kollstad, HINN
  • Professor emeritus Dagfin Ulland, UiA
  • Dosent emeritus Roar C. Pettersen, HIOF

Påmelding

Påmelding innen 15. august 2022 via nettskjema.

Arrangør

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Emneord: førstelektorprogram, opprykk
Publisert 22. juni 2022 10:25 - Sist endret 22. juni 2022 10:47