Kunnskapstimen: Hvordan kan tjenesteøkosystem være relevant for NAV?

Full tittel: Hvordan kan tjenesteøkosystem være relevant for NAV? Eksempler fra integreringsfeltet/tjenester til flytninger (deriblant MATILDE) 

Ved førsteamanuensis ved institutt for organisasjon, ledelse og styring, Maria Røhnebæk og forsker Veronica Blumenthal, Østlandsforskning.

Bilde av Maria Røhnebæk
Førsteamanuensis
E-post
maria.rohnebak@inn.no

Bilde av Veronica Isabel Blumenthal
Forsker
E-post
veronica.blumenthal@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 90

Kunnskapstimen

Høsten 2021 startet vi med «Kunnskapstimen», et digitalt seminar en gang pr måned, der HINN-forskere presenterer forskning om NAV for NAV-ansatte (og andre interesserte). 

Bli med på Zoom

Meeting ID: 642 7114 8420
Passcode: 245815

Vel møtt!

Om den strategiske samarbeidsavtalen med NAV

Høgskolen i Innlandet har siden 2016 hatt en strategisk samarbeidsavtale med NAV over temaet: Samarbeid om tjenesteutvikling og innovasjon i NAV. Samarbeidsavtalen omfatter forskningsprosjekter, utdanning og kompetanseprosjekter og formidling. Det er spesielt tre temaområder som er satt fokus på: Unge og utenforskap, Digitalisering og veiledning, og Forvaltningsrett. Samarbeidsavtalen er lagt til Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) og prosjektleder er Trude Hella Eide.

Kontaktinformasjon

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Emneord: kunnskapstimen
Publisert 23. aug. 2022 15:06 - Sist endret 23. aug. 2022 15:10