Kunnskapstimen: Nattergalprosjektet

Om mentorordningen "Nattergalprosjektet".

Ved Liv Randi Roland som er høgskolelektor tilknyttet Seksjon for master i sosialfaglig arbeid.

Bilde av Liv Randi Roland
Høgskolelektor
E-post
liv.randi.roland@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 34

Kunnskapstimen

Høsten 2021 startet vi med «Kunnskapstimen», et digitalt seminar en gang pr måned, der HINN-forskere presenterer forskning om NAV for NAV-ansatte (og andre interesserte). 

Bli med på zoom

Meeting ID: 637 3658 2892
Passcode: 914501

Join by SIP
63736582892@109.105.112.236
63736582892@109.105.112.235

Vel møtt!

Om den strategiske samarbeidsavtalen med NAV

Høgskolen i Innlandet har siden 2016 hatt en strategisk samarbeidsavtale med NAV over temaet: Samarbeid om tjenesteutvikling og innovasjon i NAV. Samarbeidsavtalen omfatter forskningsprosjekter, utdanning og kompetanseprosjekter og formidling. Det er spesielt tre temaområder som er satt fokus på: Unge og utenforskap, Digitalisering og veiledning, og Forvaltningsrett. Samarbeidsavtalen er lagt til Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) og prosjektleder er Trude Hella Eide.

Kontaktinformasjon

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Publisert 14. feb. 2022 14:23 - Sist endret 27. mai 2022 13:21