Kunnskapstimen: Tjenesteinnovasjoner rettet mot NEET som målgruppe

Tema er basert på en artikkel.

Ved post doc Mette Sønderskov, instituttleder Erik Hagaseth Haug og forsker Mona Stokke

Bilde av Mette Sønderskov
Postdoktor
E-post
mette.sonderskov@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 04

Bilde av Erik Hagaseth Haug
Instituttleder
E-post
erik.haug@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 58

Bilde av Mona Helene Stokke
Forsker
E-post
mona.stokke@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 85

Kunnskapstimen

Høsten 2021 startet vi med «Kunnskapstimen», et digitalt seminar en gang pr måned, der HINN-forskere presenterer forskning om NAV for NAV-ansatte (og andre interesserte). 

Bli med på Zoom

Meeting ID: 643 7792 5806
Passcode: 274706

Vel møtt!

Om den strategiske samarbeidsavtalen med NAV

Høgskolen i Innlandet har siden 2016 hatt en strategisk samarbeidsavtale med NAV over temaet: Samarbeid om tjenesteutvikling og innovasjon i NAV. Samarbeidsavtalen omfatter forskningsprosjekter, utdanning og kompetanseprosjekter og formidling. Det er spesielt tre temaområder som er satt fokus på: Unge og utenforskap, Digitalisering og veiledning, og Forvaltningsrett. Samarbeidsavtalen er lagt til Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) og prosjektleder er Trude Hella Eide.

Kontaktinformasjon

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Emneord: kunnskapstimen
Publisert 23. aug. 2022 15:08 - Sist endret 23. aug. 2022 15:13