Oda og Marcus starter Spleis for TV-aksjonen

Våre to sykepleiestudenter engasjerer seg i Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp.

Oda og Marcus i sykepleie-klær.

Oda og Marcus har engasjert seg i årets TV-aksjon.

Foto: HINN

I hverdagen er Oda og Marcus andreårsstudenter på bachelor i sykepleie på studiested Elverum. Ved siden av studiene har de valgt å engasjere seg litt ekstra i årets TV-aksjon i form av å opprette en egen spleis.

– For meg var det viktig at årets aksjon samler inn penger til en stor ikke-politisk organisasjon som gjør en veldig god jobb på tvers av landegrenser og styreform. Jeg tror de vil samle inn mye penger til en viktig sak, sier Marcus, som etter å ha jobbet innen rusfeltet i femten år høsten 2021 startet med studier i voksen alder hos oss.

Årets aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Oda, som valgte sykepleie i søken etter en variert arbeidshverdag, håper de via opprettelsen av en egen Spleis både kan hjelpe de som trenger det mest, men også få flere andre studenter til å engasjere seg i tematikk som er relevant for studiet.

Oda og Marcus som jobber med en dukke.
Marcus og Oda studerer sykepleie ved studiested Elverum. Foto: HINN

– Studiet tar mye tid, men jeg er opptatt av å tilegne meg kunnskap fra ulike kanaler. Jeg skal ikke bare bli en utdannet sykepleier, jeg skal bli en så god sykepleier som mulig. Dette skal jeg jobbe med resten av livet. Alt jeg er en del av, gir meg relevant kunnskap tilbake, sier Oda.

Vil samle inn minst 100.000 kroner

TV-aksjonen 2022 går av stabelen 23. oktober. Aksjonen retter i år oppmerksomheten mot å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser. Målet er at årets aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. De to studentene har et mål om å samle inn minst 100.000 kroner.

– Innsamlingen i år går til en veldig god sak som mange kan slutte seg opp om, så vi er optimistiske og tror vi vil klare å samle inn mye, sier Oda og Marcus.

De to studentene håper å samle inn minst 100.000 kroner via Spleisen. Foto: HINN. 

Roser studentene for engasjementet

Postdoktor på fakultet for helse- og sosialvitenskap, Liv Skomakerstuen Ødbehr, er kontaktledd mellom Høgskolen i Innlandet og TV-aksjonen. Hun beskriver det som fantastisk at studentene våre engasjerer seg i det som skjer utenfor Norges grenser og for en nøytral og uavhengig hjelpeorganisasjon som Leger Uten Grenser.  

– Aksjonens målsetting om å tilby medisiner og helsehjelp, samt redde liv, er særlig relevant for sykepleiere fordi dette faller innenfor sykepleiernes ansvarsområde. Flere av sosial- og helsefagene ved fakultetet vil nok kjenne seg igjen i problemstillingene som presenteres i årets aksjon. For å redde liv kreves det ofte en tverrfaglig tilnærming hvor ulike profesjoner jobber sammen for å skape de nødvendige endringene, sier Ødbehr.

Verdi for samtlige parter

Hun mener at studentengasjement som dette har en verdi særlig for profesjonsutdanningene ved HINN, studentene selv og de eksterne aktørene som er involvert, i dette tilfelle Leger Uten Grenser.

– Det at studentene engasjerer seg i studietiden vitner om at de er opptatt av samtiden og kjenner både et etisk og moralsk ansvar om å hjelpe andre, sier Ødbehr.

Reiser på utveksling til Namibia

Oda og Marcus er etter høstsemesteret halvveis i studieløpene sine, og i tillegg til TV-aksjonen ser de to nå frem til vårsemesteret, da de begge skal til Namibia på utveksling. Marcus har også engasjert seg som mentor i en mentorgruppe der han veileder førsteårsstudentene på studiet. 

– For meg handler det om å være fulltidsstudent og bruke alle arenaer til å engasjere seg i studiet. Personlig får jeg god repetisjon, som vil gjøre meg til en god sykepleier. Jeg vil ikke bare fullføre studiet, men bli en dyktig sykepleier, sier Marcus.

Etter fullførte studier vil han gjerne jobbe utenlands, noe det er gode muligheter til som utdannet sykepleier.

– Akkurat hvor vil tiden vise, men sjømannskirken i Bangkok, prosjektbasert jobbing på Filippinene eller arbeid knyttet til forulykkede nordmenn i utlandet er noen alternativer, sier han.

Oda har i løpet av studieløpet fattet en spesiell interesse for rollen som jordmor.

– Det er stort behov for jordmødre, så trolig vil jeg etter noen år i arbeidslivet spesialisere meg i den retningen, avslutter Oda.

Nyttige lenker

Emneord: sykepleie Av Håkon Boye Bergum
Publisert 5. sep. 2022 09:54 - Sist endret 7. sep. 2022 10:52