Bygger kunnskap om trening i Hæren

Høgskolen i Innlandet skal øke Hærens kunnskap om ernæring og fysisk trening, og bidra til økt forskning.

Prodekan utdanning Trine Bjerva og brigader Lars Huse signerer avtalen

Prodekan utdanning ved høgskolens fakultet for helse- og sosialvitenskap, Trine Bjerva og brigader Lars Huse, sjef Hærens Våpenskole signerte samarbeidsavtalen. 

Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Samarbeidsavtalen som høgskolen og Hæren signerte i dag gir spennende muligheter for begge parter. Høgskolen skal tilby kurs og utdanning til forsvarsansatte og vernepliktige. Sammen skal vi også etablere forskningsprosjekter som gir begge parter økt kunnskap, sier Per Øystein Hansen som leder seksjon for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Seksårig avtale

Den seksårige avtalen skal vare til 31. juli 2028.

Høgskolen skal utvikle og tilby digitale undervisningopplegg for både ansatte og soldater i førstegangstjeneste.

Ansatte i Hæren skal få økt kompetanse i trenerrollen gjennom å følge trenerutdanning ved HINN.

Samarbeidet skal sikre Hæren oppdatering om ny kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdene. Hæren skal inviteres til fagseminarer som høgskolen arrangerer, og høgskolen skal bidra til fagseminarer i Hærens regi. Det første seminaret er allerede planlagt og skal holdes til høsten.

Avtalen kan også innebære at Hæren bruker høgskolen sine testlaboratorier for fysisk testing, og at resultater fra testingen kan brukes i oppgaver eller forskningsprosjekter ved høgskolen.

Det kan være aktuelt å etablere såkalte kombinasjonsstillinger hvor medarbeidere jobber både for høgskolen og Hæren.

Raskt i gang

Trine Bjerva fra høgskolen og Lars Huse fra Hæren holder avtalen mellom seg– Det har gått fort å få på plass dette samarbeidet. Vi hadde den første kontakten rundt påsketider, og nå er samarbeidsavtalen signert. De første søkerne fra Hæren har allerede meldt seg og starter trolig utdanning hos oss til høsten, sier Per Øystein Hansen.

Samarbeidet er et resultat av at Hæren ønsker å løfte kompetansen internt om blant annet fysisk trening og ernæring. De ønsker at alle skal ha grunnleggende kunnskap, for eksempel om hvordan man kan unngå belastningsskader i forbindelse med fysisk aktivitet.

Undervisningsopplegg og kurs vil bli utviklet i samarbeid, basert på det høgskolen allerede tilbyr av undervisning.

Stort potensial

Fra høgskolens side er fagmiljøer på Elverum og Lillehammer involvert, inkludert treningsfysiologi på Lillehammer som er internasjonalt anerkjent for arbeidet sitt knyttet til toppidrettsutøveres fysiske yteevne.

– Denne avtalen viser i praksis hva høgskolen mener med målene vi har satt oss om å være en partner som tilbyr forskning og utdanning i tett samspill med arbeids- og samfunnsliv. Dette samarbeidet er derfor strategisk viktig for oss, sier Per Øystein Hansen.

Samarbeidsavtalen vil bli fulgt opp med mer konkrete avtaler som regulerer enkeltprosjekter og tilbud. Potensialet på sikt er stort. Hæren har flere tusen ansatte og vernepliktige. I tillegg har andre avdelinger i Forsvaret vist interesse for å dra nytte av det høgskolens og Hærens sammen skal utvikle av kompetansehevende tiltak på et senere tidspunkt.

Avtalen er det første konkrete resultatet av en overordnet samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Innlandet og Hæren som ble inngått i januar 2022.

Kontakt

Førsteamanuensis
E-post
per.hansen@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 81

Publisert 27. juni 2022 12:48 - Sist endret 27. juni 2022 13:21