Faggruppe for film- og fjernsynsvitenskap

Bli kjent med faggruppen

Vi er lokalisert på studiested Lillehammer og tilbyr årstudium i audiovisuelle medier, samt nettstudier i filmhistorie. 

Studieleder for film- og fjernsynsvitenskap er Roel Puijk.

Film- og Fjernsynsvitenskap sine akademiske studier gir kunnskap i hvordan de audiovisuelle mediene produseres og kommuniserer, analytisk kompetanse innenfor levende bilder og god bransje-kunnskap.

Her finner du Senter for audiovisuelle medier med en anerkjent, sterk kompetanse i vitenskapen rundt de audiovisuelle mediene.