English version of this page

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

En person med VR-briller foran en prosjektor

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte AMEK, og holder til på studiestedene Lillehammer og Hamar.

Dekan Leif Holst Jensen er faglig leder ved fakultetet.

Administrativ leder er Morten Bakken.

553 studenter
74 ansatte

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) tilbyr praksisrettede utdanninger i TV-produksjon, augmented and virtual reality, animasjon og spillteknologi, samt akademiske studier i film – og fjernsynsvitenskap.

Fakultetet tilbyr bachelorstudier i Animasjon og digital kunst, Spillteknologi og simulering, TV-regi, TV-ledelse og TV-tekniske fagfunksjoner.

Fakultetet har årsstudium i Audiovisuelle medier, og en 1-årig videreutdanning i Augmented og Virtual Reality. Vi tilbyr også deltidsstudier i filmmusikkomposisjon.

Fakultetet har høy kompetanse i audiovisuelle medier. Vi er bransjenære og har et godt samarbeid med TV-, spill- og filmbransjen. De ansatte driver forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og annen utviklingsvirksomhet innen audiovisuell produksjon og kreativ teknologi.

Institutter ved AMEK

Forskning ved AMEK

Fakultetet har en bred forskningsportefølje, som inkluderer prosjekter innen forskning og utvikling (FoU) og kunstnerisk utvikling (KU). Forskningen spenner fra ren akademisk forskning innen humaniora til kunstnerisk produksjon og teknologisk innovasjon. Felles for forskningsaktivitetene er at de fokuserer på utvikling, anvendelse og analyse av mediaprodukter og teknologiske systemer.

Forskningsområder:

  • Dokumentarfilmproduksjon, TV-formater, digital kunst og animasjon
  • Serious games, spillifisering, systemtenkning og publikumsstudier
  • Medieindustrien og produksjonsstudier, historiefortelling, spillestetikk, TV- og filmhistorie

Aktuelt

Her finner du oss

Kontaktinformasjon