Institutt for jordbruksfag

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Blæstad og har 15 ansatte.

Morten Tofastrud er instituttleder.

Institutt for jordbruksfag ligger på Blæstad, rett utenfor Hamar. Her tilbyr vi i utdanninger i landbruksteknikk, agronomi og økologisk landbruk. Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike studier i nordisk sammenheng. Økologisk landbruk er et årsstudium som går over to år og er nettbasert slik at det passer for alle, også de som er i en jobbsituasjon.

Landbruksteknikk, agronomi og jordbruk foregår på campus og det er forventet stor tilstedeværelse av studenter. På campus er det rundt 15 ansatte og 150 studenter.

Høgskoleanlegget på Blæstad ligger i en faglig klynge sammen med andre aktører i landbruket (www.blæstad.no). Våre  studenter er attraktive i jobbmarkedet, og sammen med våre ansatte er de med og utvikler nye redskaper og metoder for bruk i landbruket.

Studier ved Institutt for jordbruksfag: