Velkommen til Blæstaddagen 21. oktober!

Blæstaddagen arrangeres i år som en fagdag 21. oktober kl 10.00 - 13.30, og temaet er: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam.

Studiested Blæstad

Foto: Høgskolen i Innlandet

Du velger om du vil delta fysisk i auditorium 418 i låven eller på et direkteoverført webinar. Begge deler er gratis, men krever påmelding med påmeldingsfrist 19. oktober. Påmelding her: https://nettskjema.no/a/213712

På Blæstad er det et begrenset antall plasser, slik at førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det serveres kaffe og noe å bite i ved ankomst og enkel lunsj m/drikke.

De som melder seg på webinar vil få tilsendt en deltakerlenke like før arrangementet starter.

Program for dagen

10.00-10.05: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery: Velkommen

10.05-10.25: André Monsrud, Felleskjøpet Agri: Bærekraft med bondenytte

10.25-10.45: Elisabeth Gjems, Innlandet Bondelag: Bærekraftsstrategi og klimakalkulator i praksis

10.45-10.55: Spørsmål og pause

10.55-11.15: Eli Hveem Krogsti, Geno: Seleksjon for økt fôreffektivitet hos melkekyr kan bidra til bedre økonomi for bonden og redusert metanutslipp

11.15-11.25: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery: Valg av mekanisering innen husdyrgjødselhåndtering

11.25-11.45: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder: Mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel, (tilskudd slepeslanger bla)

11.45-12.05: Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet: Utnyttelse av husdyrgjødsla

12.05-12.35: Spørsmål og lunsj

12.35-12.55: Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet: Berikelse av husdyrgjødsel

12.55-13.15: Stein Inge Wien, Regionalt Biogjødselprosjekt: Biogjødsel av regionale råvarer

13.15-13.30: Oppsummering og spørsmål

Arrangementet er støttet av Statsforvalteren i Innlandet med midler fra Klima- og miljøprogrammet.

Velkommen!

Publisert 11. okt. 2021 11:08 - Sist endret 11. okt. 2021 11:16