Oppnevnt til naturrisikoutvalget

Da regjeringen etablerte sitt nye naturrisikoutvalg i juni ble HINNs Hanne Kathrine Sjølie oppnevnt som medlem av utvalget.

Foto: HINN

Hanne Katrine Sjølie er ansatt ved skogforskningsmiljøet på Evenstad. Foto: HINN

Naturrisikoutvalget

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 22. juni 2022 og på regjeringens nettsider kan vi lese at utvalget helt overordnet skal se på hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner. Utvalget skal videre bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til ensartet bruk i norske virksomheter.

Hanne Kathrine Sjølie (Foto: HINN)
Hanne Katrine Sjølie gleder seg til å ta fatt på arbeidet i regjeringens naturrisikoutvalg. (Foto: HINN)

Regjeringen skriver videre at utvalgets medlemmer sammen har bred kompetanse, relevant erfaring og kunnskap om natur, om berørte næringer og om finanssektoren og blant disse finner vi altså førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie.

Utvalget skal levere sin rapport til Klima- og miljødepartementet senest 31. desember 2023.

Les mer om naturrisikoutvalget på regjeringens nettsider

Spennende utvalgsarbeid

– Jeg er veldig glad for oppnevningen og gleder meg til å ta fatt på det spennende arbeidet. Dette sier Hanne Kathrine Sjølie til inn.no.

Sjølie er førsteamanuensis på Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi og har tilhold på studiested Evenstad. Hun har spesialisert forskningen sin innenfor skogøkonomi og blant hennes viktigste forskningstemaer finner vi bærekraftig skogbruk og scenarioanalyser. Hun underviser i ressurs- og miljøøkonomi. 

Les mer om Hanne Kathrine Sjølie

Kontaktinformasjon

Bilde av Hanne Kathrine Sjølie
Førsteamanuensis
E-post
hanne.sjolie@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 69

Bilde av Maria Hörnell Willebrand
Dekan
E-post
maria.willebrand@inn.no
Telefon
+47 62 43 07 55

Emneord: naturrisiko, klimaendringer, skogbruk, næringsliv Av Gro Vasbotten
Publisert 23. juni 2022 10:20 - Sist endret 23. juni 2022 10:40