English version of this page

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Tømmerstokk slepes i skogen av en mann.

Bli kjent med fakultetet

Vårt fakultet holder til på studiestedene Hamar, Blæstad og Evenstad.

Maria Hörnell Willebrand er dekan.

Administrativ leder heter Ragnhild Østerhagen.

578 studenter
116 ansatte

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) tilbyr utdanninger innen bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks- og utmarksarealer, samt  produkter og tjenester som videreutvikles fra biologisk materiale.

Vår forskning på anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi er nært knyttet til våre utdanninger og baserer seg på bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser som vilt, fisk, skog, kulturplanter og husdyr; samt produkter og tjenester som utvikles fra biologisk material.

Tilsvarende fokuserer vi mye på innovasjon for en bærekraftig og ansvarlig forretningsvirksomhet innen våre fagområder.

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde for fakultetet, og vi driver internasjonale nettverk for å høyne studiekvaliteteten på våre bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger (www.irsae.no). Vi driver utdanninger og forskning på høyt internasjonalt nivå, selv om mange av problemstillingene vi jobber med er regionale. Tilsvarende jobber vi med internasjonale problemstillinger på et regionalt nivå.

Aktuelt

Her finner du oss

Kontaktinformasjon