Vil følge opp SHoT-undersøkelsen

8. september kom tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022. Resultatene vil nå bli fulgt opp og diskutert.  

Portrettfoto Stine Grønvold.

SHoT-undersøkelsen vil nå bli fulgt opp internt, sier prorektor utdanning Stine Grønvold. Foto : HINN. 

SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse, og nær 60.000 norske studenter har svart på årets undersøkelse som ble gjennomført fra februar til april i år. 1949 av respondentene er studenter ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi setter stor pris på at mange av studentene våre har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Resultatene fordelt på studiestedene vil bli diskutert i ulike møter, råd og utvalg ved høgskolen utover høsten, slik at vi kan tilpasse og eventuelt utvikle lokale tiltak, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold. 

Tallene til HINN er grovt sett relativt like de nasjonale tallene. Undersøkelsen på landsbasis viser følgende for utdanningsinstitusjonene i Norge samlet sett:

  • 75 prosent er fornøyde med studiestedet sitt og 86 prosent svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.
  • 77 prosent av studentene svarer at de deltok i fadderordningen da de var nye som studenter. Andelen studenter som deltar har sunket noe siden undersøkelsen ble gjennomført i 2018.
  • Tre fjerdedeler av studentene trener 2-3 ganger i uken eller mer.
  • 74 prosent oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig svarer nesten 40 prosent at de har hatt mye eller svært mye helseplager.
  • 35 prosent av studentene opplever alvorlige psykiske plager.

Les mer om de nasjonale tallene fra SHoT-undersøkelsen her.

Høgskolen i Innlandet og Studentsamskipnaden i Innlandet har en rekke tilbud og tiltak knyttet til studenters helse- og velferd. Eventuelle justeringer av eller nye velferdstiltak på lokalt nivå vil bli vurdert om undersøkelsen på studiestedsnivå tilsier at det er behov for det.

– Vi er opptatt av å ha så gode læringsmiljø som mulig og at studentene våre trives. SHoT-undersøkelsen er i denne sammenheng et nyttig verktøy som gir oss relevant innsikt i hvordan studentene våre har det i hverdagen, sier Grønvold.  

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 14. sep. 2022 09:00 - Sist endret 14. sep. 2022 09:01