Statsrådbesøk på Kongsvinger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte fredag Høgskolesenteret på Kongsvinger.

Bilde av Bård Tronvoll, Ola Borten Moe og Peer Jacob Svenkerud

Statsråd Ola Borten Moe på besøk ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Professor Bård Tronvoll (til venstre) og rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud (til høyre).

Foto: Høgskolesenteret i Kongsvinger.

I det to timer lange møtet fikk statsråden orienteringer om høgskolesenteret, Høgskolen i Innlandet og Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) som høgskolen har etablert.

– Vi brukte anledningen til å vise at aktører sammen kan skape noe bra gjennom hardt arbeid og fremoverlent holdning, men at det samtidig trengs politisk vilje og handling dersom regjeringens ambisjoner innen forskning og utdanning skal realiseres, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Desentralisert utdanning

På omvisning i øvingsavdelingen for sykepleieutdanningen ved Høgskolesenteret. F.v. rektor Peer Jacob Svenkerud, ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne, daglig leder ved Høgskolesenteret, Vegard Herlyng og statsråd Ola Borten Moe.
På omvisning i øvingsavdelingen ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Fra venstre: rektor Peer Jacob Svenkerud, ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne, daglig leder ved høgskolesenteret, Vegard Herlyng og statsråd Ola Borten Moe. Foto: Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Svenkerud holdt et av innleggene under møtet, hvor det også deltok representanter fra politikk og næringsliv i Kongsvinger-regionen. 

Rektor presenterte høgskolen og vektla høgskolens bevisste satsing på en desentralisert struktur for å tilby utdanninger i hele Innlandet, tilpasset behovene til nærings- og arbeidslivet i regionen. 

– Jeg opplevde statsråden som både interessert og lyttende. Han uttrykte støtte til høgskolens profil som er å være nær omgivelsene våre, tilpasse oss arbeidslivets behov og tenke hele Innlandet i det vi foretar oss. Han oppfordret oss til å holde på profilen også om vi får status som universitet, sier Peer Jacob Svenkerud. 

– Som en desentralisert høgskole leverer vi allerede mye av det regjeringen har sagt at den ønsker fra vår sektor framover, sier fortsetter han.

– Et løft for regionen

Under besøket ble Ola Borten Moe ønsket velkommen av Kongsvinger-ordfører Eli Wathne. 

Daglig leder Vegard Herlyng presenterte Høgskolesenteret i Kongsvinger og ga statsråden en omvisning. 

HINN-professor Bård Tronvoll presenterte forskningssenteret CREDS sammen med daglig leder Lars Gillund i Klosser Innovasjon.

Stine Lilleseth snakket på vegne av næringslivet i regionen.

Flere ordførere fra kommunene rundt Kongsvinger deltok,  og flere av dem understreket i møtet hvor viktig et godt samarbeid med høgskolen er for regionen.

– Jeg er glad for at statsråden prioriterte å sette seg inn i den samlede innsatsen som blir gjort innen forskning og utdanning rundt Kongsvinger. Her har godt samarbeid gitt et betydelig løft de siste årene, og innsatsen fortsetter, sier Svenkerud.

Kontakt:

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Peer Jacob Svenkerud holder innlegg foran forsamlingen
Rektor Peer Jacob Svenkerud holdt innlegg om Høgskolen i Innlandet sitt desentraliserte tilbud under møtet med statsråden. Foto: Høgskolesenteret i Kongsvinger.
Av Tore Høyland
Publisert 20. mai 2022 16:18 - Sist endret 20. mai 2022 16:26