Søker nytt åremål som dekan

Maria Hörnell-Willebrand søker nytt åremål som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskulen i Innlandet.

Utendørsfoto fra høgskolens studiested på Evenstad

Dekanen ved  ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har høgskulen sin studiestad på Evenstad som sin primære arbeidsplass.

Ho er einaste søkar til stillinga etter at ein annan søkar trakk seg etter at søknadsfristen var ute.

Stillinga er eit åremål på fire år, men kan forlengast.

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har over 700 studentar og 120 tilsette.

Det har studiestadar på Evenstad i Stor-Elvdal kommune, i Hamar og på Blæstad rett utanfor Hamar. 

Dekanen har Evenstad som hovudarbeidsstad.

Publisert 11. mai 2022 09:46 - Sist endret 12. mai 2022 09:48