Skal se nærmere på helse- og velferdstilbud

Høgskolen i Innlandet skal sammen med Studentorganisasjonen i Innlandet og Studentsamskipnaden i Innlandet evaluere tiltak knyttet til studentenes helse og trivsel.

Studiestart på Rena høsten 2022.

Ulike tiltak knyttet til studentenes helse- og velferd skal nå ses nærmere på. Foto : HINN.

8. september kom tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022, og arbeidet med å følge opp undersøkelsen hos oss er allerede i gang, og vil fortsette utover høsten. HINN og Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har allerede en rekke helserelaterte tiltak og tilbud mot våre studenter. Eksisterende og eventuelt nye tiltak vil bli vurdert.

– SHoT-undersøkelsen peker på viktige tema og trender knyttet til studentenes helse og trivsel. Utover høsten vil vi sammen med SINN og StInn se nærmere på og evaluere tiltakene som har blitt iverksatt. Hva har fungert, og hva kan vi gjøre bedre? Skal vi iverksette nye tiltak?  Dette er spørsmål vi skal finne svar på, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Jobber sammen for studentenes beste

Grønvold er opptatt av at alle parter løfter blikket og jobber sammen i arbeidet med å vurdere effekten av de ulike tiltakene og hva som fungerer.

– I første omgang vil SHoT-undersøkelsen bli tatt opp i læringsmiljøutvalget og utdanningsvalget. Vi har allerede hatt et møte med StInn om undersøkelsen, og vil sammen med studentene jobbe for å komme fram til gode løsninger, sier Grønvold.

Portrettfoto Stine Grønvold.
SHoT-undersøkelsen blir tema i flere forum utover høsten, sier prorektor utdanning Stine Grønvold. Foto : HINN.

Leder for Studentorganisasjonen i Innlandet, Birk Blekken, trekker frem ShoT-tallene knyttet til psykisk helse som særlig bekymringsfulle, der tallene på landsbasis viser at en av tre studenter har alvorlige psykiske plager.

– Det er ingen tvil om at vi har en lang vei å gå, og at vi over flere år har sett en negativ trend. I arbeidet med å gjennomgå helsetilbudene tror jeg det blir viktig å erkjenne at ikke alle tiltak har fungert, og at vi må være åpne for nye faktabaserte tiltak. Det er viktig at studentstemmen høres når vi skal evaluere, og vi ser frem mot gjennomgangen, sier Blekken.

Vil se nærmere på tilrettelegging ved HINN

Selv om SHoT-undersøkelsen peker på enkelte problemer og utfordringer mange studenter sliter med i hverdagen, er Blekken klar på at undersøkelsen har noen positive sider.

– De fleste studentene ved HINN trives der de studerer, og på overordnet nivå har vi et godt liv. Vi ser også at fadderuka er viktig for studentenes trivsel utover i studieløpet, sier Blekken.

Portrettfoto Birk Blekken.
Birk Blekken er leder i Studentorganisasjonen i Innlandet. Foto : StInn. 

Samtidig mener han at det på enkelte områder er et forbedringspotensial. StInn er spesielt opptatt av spørsmål knyttet til tilrettelegging for studenter, noe som opptar mange. I tillegg har organisasjonen over tid fått tilbakemeldinger fra studenter som lurer på hvor de finner informasjon om blant annet helsetilbud og hvem de kan snakke med.

– Dette handler ikke bare om helsetilbud, men om læringsmiljøet ved HINN. Hva lærer man mest og best av? Dette er en større diskusjon om hvordan man legger opp undervisning, gjennomføring av seminarer og digitale muligheter. Her har det blitt satt ned en egen gruppe som skal se nærmere på tilretteleggingen, sier Blekken.

Vil utveksle erfaringer med andre samskipnader

Kine Gjerdrum er prosjektleder i SINN for prosjektet Trygg førsteårsstudent og Velferdsløftet. Allerede har undersøkelsen vært tema under i SINNs utvide ledergruppe. I tillegg til et tett samarbeid med StInn og HINN, vil SINN jobbe tett med de andre samskipnadene i Norge for å utveksle erfaringer om tiltak knyttet opp mot studentenes helse- og velferd.

– Midlene vi har fått til Velferdsløftet har gitt oss et godt nettverk til andre samskipnader i Norge. Hva fungerer hos andre? I nettverksmøtene får vi innsikt i dette, sier Gjerdrum.

SINN er opptatt av å få tilbakemeldinger fra studentene på de ulike prosjektene og tiltakene som har blitt iverksatt. Derfor vil man lage et nettskjema som studentene kan svare på, og analysere svarene man får inn. Prosjektet Trygg førsteårsstudent, der fire studentkoordinatorer er involvert, er nå inne i sitt tredje år, og foreløpig har man midler ut mai 2023. Målet er å få videreført dette.

I tiden som kommer vil SINN jobbe målrettet med å bistå frivilligheten til å komme skikkelig i gang med aktiviteter på studiestedene våre.

– SINNs visjon er enklere og bedre studentliv, og alt vi gjør har til hensikt å fremme god studentvelferd.  Vi er opptatt av at studentene trives på studiestedene våre, og jobber aktivt med å skape trygge møteplasser gjennom blant annet gode velferdstilbud og bærekraftige studenttjenester.  I tiden fremover vil vi fortsette arbeidet med å skape arenaer og arrangementer hvor det er lett å komme alene, og hvor det er mulig å bygge nettverk og skape gode relasjoner for å forebygge ensomhet, sier Gjerdrum.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 23. sep. 2022 09:09 - Sist endret 23. sep. 2022 09:09