Høye strømpriser krever tiltak

Strømprisene fører til uforutsette utgifter for Høgskolen i Innlandet, som må kutte strømforbruk og kostnader.

Illustrasjonsbilde som viser en lyspære, strømplugg og kalkulator på et bord

Høgskolens energikostnader har økt sterkt og blir høyere enn budsjettert. 

Foto: Colourbox.

– Beregningene våre tyder på at kostnadene til strøm og fjernvarme kan bli 17 millioner kroner høyere enn budsjettert i år. Neste år kan utgiftene ende mellom 19 og 36 millioner kroner høyere enn budsjettert, sier økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk.

Har laget tiltaksplan

Som et resultat av de uforutsette merkostnadene har høgskolens eiendomsavdeling laget en tiltaksplan som skal bidra til å redusere strømforbruket. Flere tiltak ble satt i verk denne uka: 

  • Ventilasjonsanlegget vil gå i tidsrommet kl. 7 til 16. 
  • Romtemperaturen blir redusert til 19 
  • Dusjanlegg som har hatt fri bruk får begrenset bruk eller blir stengt. Det monteres sparedusjer. 
  • Belysningen utendørs og i fellesarealer blir redusert.
  • Hyllebelysningen i bibliotek hvor lampene ikke er LED-lamper slås av.
  • Det blir ikke tilgang til svømmebassenget på Hamar utover til undervisning. 
  • Det vil bli vurdert om deler av arealene våre kan stenges ned i perioder. 

Høgskolen ønsker å skjerme undervisning, bibliotekene og lesesaler, så langt det er mulig. 

Bedt om å spare

– Vi håper at vi kan redusere strømforbruket med inntil 20 prosent. Det reduserer ekstrakostnadene våre en del, men ikke nok. Vi må også kutte i andre kostnader for å dekke strømutgiftene våre, sier Kjenstadbakk.

Alle ledere ved høgskolen er bedt om å sette på bremsene og vurdere kostnader kritisk.

Blant annet gjelder dette kostnader til reiser, leie av lokaler til kurs og konferanser og bevertning ved møter og arrangementer.

– Arbeidet med budsjett for 2023 pågår. Også her er signalet fra ledelsen til fakulteter og avdelinger at handlingsrommet blir mindre fordi strømkostnadene øker, sier Ellen Anne Kjenstadbakk.

Forberedt på utkobling

Alle enheter ved høgskolen er bedt om å tenke gjennom hvordan kostnader kan reduseres ytterligere dersom energiprisene blir enda høyere enn estimert. 

Høgskolen planlegger også for en situasjon med strømrasjonering eller periodevis utkobling. 

– Ved utkobling over tid vil vi ikke klare å holde studiestedene åpne. I tillegg må vi prioritere nødstrøm til teknisk utstyr og forskningsmateriell som kan bli ødelagt uten strøm, sier eiendomsdirektør ved høgskolen, Jan Aasen.

Kontakt

Bilde av Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk
Økonomidirektør
E-post
ellen.kjenstadbakk@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 87

Bilde av Jan Aasen
Eiendomsdirektør
E-post
jan.aasen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 66

Av Tore Høyland
Publisert 6. okt. 2022 16:27 - Sist endret 18. okt. 2022 10:09