Et synlig og nært universitet

Innlandet vil få et synlig og nært universitet som samarbeider med omgivelsene sine, når Høgskolen i Innlandet får universitetsstatus.

Peer Jacob Svenkerud og Ola Borten Moe

Rektor Peer Jacob Svenkerud tok imot statsråd Ola Borten Moe mandag ettermiddag.

Foto: Høgskolen i Innlandet.

Dette var et sentralt budskap da høgskolens ledelse på mandag tok imot Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

– Høgskolen sender snart en ny søknad om universitetsstatus, og i møtet presenterte vi våre tanker om hvilken profil det nye universitetet skal ha. Vi skal være et synlig, nært og moderne universitet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Samarbeid med omgivelsene

På omvisning hos Den norske filmskolen som er en del av Høgskolen i Innlandet.
Statsråden fikk en omvisning, blant annet i studioene til Den norske filmskolen som er en del av Høgskolen i Innlandet. Foto: Høgskolen i Innlandet.

Svenkerud forklarer at et nytt universitet i Innlandet skal være tilstede i lokalmiljøer i regionen, og være kjent for tett samarbeid med omgivelsene. 

Det betyr blant annet å tilby utdanninger med høy kvalitet og som svarer på de behovene som finnes i regionen. 

Innlandet har landets laveste andel innbyggere med høyere utdanning. Derfor er det sentralt for regionen at universitetet tilbyr fleksible utdanninger som ikke krever at man må møte ved et studiested hver dag.

Ønsket om å være tett på omgivelsene, innebærer blant annet aktivt samarbeid med arbeids- og næringsliv i forskning og utvikling. 

Som universitet ønsker høgskolen å bidra til å bygge kompetanse for å opprettholde og utvikle velferdsstaten og sentrale næringer i regionen. Samtidig er det et mål å bidra til å utvikle nye næringer.

Gode tilbakemeldinger

Statsråden ble orientert om flere aktuelle saker da han møtte høgskolens ledelse og flere lokale politikere fra Lillehammer.
Statsråden fikk en orientering om flere aktuelle saker under besøket på Lillehammer. Foto: Høgskolen i Innlandet.

– Jeg opplevde at statsråden ga en god tilbakemelding på de tankene vi har om hvordan vi skal være når vi blir universitet. Det er jeg godt fornøyd med, samtidig som det ikke er statsråden som avgjør om vi får denne statusen, sier Peer Jacob Svenkerud.

Høgskolen søkte universitetsstatus i 2018, men fikk avslag fra Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning (NOKUT) i 2020. Siden da har høgskolen jobbet systematisk med forbedring på de tre av i alt 13 områdene hvor NOKUT hadde merknader til søknaden. 

Arbeidet med en ny universitetssøknad, som gir et oppdatert bilde av høgskolens kvalitet, er i sluttfasen. 

– Jeg har sagt lenge at vi sender søknaden når den er god nok. Slik det ser ut nå vil den bli sendt til høsten, avslutter rektor.

Kontakt: 

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Av Tore Høyland
Publisert 13. juni 2022 16:35 - Sist endret 13. juni 2022 19:23