Language: NOR | ENG

Studentstøtte ved behov for hjelp

Studentstøtte ved behov for hjelp

Hvis du har behov for hjelp er det mange som kan hjelpe, eller videreformidle hjelp til deg.

Kontaktperson for studenter med spesielle behov

Ta kontakt med fakultetsadministrasjonen, handelshogskolen@inn.no

Studentrådgiving SR

Har du behov for hjelp eller støtte underveis til studiemestring, prestasjonsangst, psykiske eller sosiale vansker, kan du kontakte studentrådgiver:

Stine Mæhlen, mobil: 906 92 847, e-post: stine.maehlen@sinn.no

For mer informasjon se Studentsamskipnaden i Innlandets (SINN) sider

Prest

Dersom du trenger noen å snakke med, som støtte i livets mangfoldige utfordringer og kriser kan du kontakte Åmot kirkelige fellesråd for å avtale en tid med presten: 

Tlf.: 62 44 29 10 Mobil: 960 13 258 E-post:  Ingrun.Jule@amot.kommune.no

Kommune legekontor

Tlf.: 488 84 001 - kommunelegekontoret

Tlf.: 116 117- legevakt, øyeblikkelig hjelp

Hvis det står om livet ringer man tlf.: 113 (medisinsk nødtelefon)

Se også kommunens nettside.