Language: NOR | ENG

Studentboliger på Rena

Studentsamskipnadsens hybler på Rena.

Studentsamskipnaden i Innlandet har flere studentboliger på studiested Rena. Hyblene er møblerte og beboere har tilgang til møblerte felleskjøkken. Foto: Høgskolen i Innlandet v/ Karen-Ingrid Fryjordet.

Skal du studere på Rena? Her finnes det mange gode bomuligheter for deg som student.

Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har totalt 64 studentboliger på Rena. Besøk SINN sine nettsider for  mer informasjon om boligtilbudet eller ta direkte kontakt på : 

DSC08752_hybelhus Rena

Ett- og toromsleilighetene er umøblerte og inneholder hvitevarer. Leietakerne holder selv bestikk, servise, kjøkkenutstyr og sengetøy. Foto: Høgskolen i Innlandet v/ Karen-Ingrid Fryjordet

Telefon: 41 45 49 00

Mail:  post@sinn.no

Det private markedet

Det finnes også flere bomuligheter på det private markedet, som du finner på  www.hybel.no eller  www.finn.no (søk på "Rena" eller kommunenavnet «Åmot»). 

Samarbeidsprosjekt

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, vertskommunen Åmot og en gruppe private hybelutleiere har inngått et samarbeid med formål å ta et felles ansvar for å skape et så trygt og godt bomiljø for studenter, som mulig. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i en erkjennelse av at en trygg og god bosituasjon utgjør et vesentlig element i studentenes totale læringsmiljø, og slik sett er viktig også med tanke på at studentene skal lykkes med studiene sine.
Det er utarbeidet en boligpolicy som beskriver ønsket tilstand i bomiljøene.

Boligpolicy 435,13 kB

I policyen vektlegges blant annet at forholdet til medboere skal være preget av respekt, at det ikke skal forekomme noen form for trakassering i bomiljøene, samt at det er null-toleranse for ulovlige rusmidler i miljøene. Det er videre inngått gjensidige avtaler mellom de tre partene, der hver forplikter seg til å bidra i samarbeidet, med  bakgrunn i sin rolle og sitt ansvarsområde.

Per nå har følgende utleiere inngått samarbeidsavtale:

Korttidsleie

Dersom du kun har behov for døgn/korttidsleie av rom/leilighet når du er på samlinger på Rena kan du for eksempel forsøke følgende: