Studentboliger på Lillehammer

Hender former hjerte foran studentbolig (foto: Sigrun Skaare/HINN)

Nyttig informasjon om bomuligheter for studenter på Lillehammer.

I tillegg til studentsamskipnaden SINN sine boliger, finnes et stort antall boliger på det private markedet i Lillehammer, både private hybelhus og enkelthybler/-leiligheter.

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) kan tilby totalt 1050 studentboliger fordelt på 8 studenthjem sentralt beliggende i Lillehammer.

Dette er hybler, hybelleiligheter, par - og familieleiligheter, ingen depositum, studentvennlige priser og to måneders oppsigelse .

De av studentene som ikke leier bolig gjennom samskipnaden, eier eller leier privat rundt omkring i Lillehammer-regionen.

Lillehammers innbyggere har lange tradisjoner med å huse byens studenter og det er derfor mange mindre boenheter til leie hvor man ønsker INN-studentene velkommen.

Ledige boliger på det private markedet finner du f.eks. på  www.hybel.no, www.finn.no eller uninite.com (Søk i så fall på kommunenavnet «Lillehammer»).

Sist endret: .