Oversiktsbilde Storhove

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer ligger på Storhove i landlige omgivelser ca. fem km. nord for sentrum.

Studieåret 2017/18 vil vi også benytte lokaler i Industrigata 17 i Lillehammer (tidligere Statens vegvesen).

Sykkel eller til fots

Det er opparbeidet en flott gang- og sykkelsti forbi Industrigata og videre nordover til høgskolen og Storhove fra byen. Parkering for sykkel finner du flere steder på skolens område.

Buss

Fra Lillehammer Skysstasjon går det på dagtid flere busser i timen til Storhove og høgskolen. Rutene 1, 2 og 4 går fra Skysstasjonen.

Til Industrigata går rutene 1 (holdeplass Industrigata) og 4 (holdeplass Smedstadmoen) fra Skysstasjonen.

Komplette bussrutetider finner du hos Opplandstrafikk eller ring tlf. 177.

Sjekk også Norway bussekspress sine ruter som passerer Lillehammer.

Bil

Til Storhove: Tilreisende med bil sørfra kan kjøre av E6 ved avkjøringen merket 83 skiltet til Høgskole og Storhove. Følg deretter skilting mot Storhove for øvre innkjørsel til høgskolen via Gudbrandsdalsveien, eller mot Fakkelgården for nedre innkjørsel til høgskoleområdet og hovedparkeringsplass.

Til Industrigata: Tilreisende med bil kan kjøre av E6 ved avkjøringen merket 213 til Lillehammer N. Ta den andre avkjørselen i rundkjøringen ut på Lillehammervegen. I neste rundkjøring, tar du første til høyre sørover på Gudbrandsdalsvegen. I første lyskryss, ta til høyre ned Rosenlundvegen. Deretter til høyre inn på Industrigata før du etter ca 50 meter ankommer et stort grønt bygg hvor vi holder til.

Parkering

Parkering Storhove: Et begrenset antall gjesteparkeringsplasser finner du ved hovedinngangen. Parkeringsbevis får du utlevert på Studenttorget (rett ned trappen innenfor hovedinngangen).

Øvrig parkering finner du på nedsiden av høgskolen og ved Fakkelgården. To plasser med ladepunkt reservert for elbil er etablert ved Paviljongen.

Se oversikt P-plasser med spesifisering av nødvendige tillatelser (PDF)

Parkering Industrigata: Det er reservert ca 100 parkeringsplasser for høgskolen på plassen foran - og til venstre for våre lokaler i Industrigata. Noen av disse plassene er merket for ansatte.

Europark utfører parkeringskontroll og utsteder kontrollavgifter på vegne av høgskolen på Storhove og i Industrigata.

Kontrollavgift på kr. 510,- utstedes biler som parkerer på reservert plass uten tillatelse, eller ved parkering til hinder for andre eller for nødetater. Følg skiltene for parkering.

Tog

Rutetider med tog fra Oslo eller Trondheim finner du hos NSB

Sist endret: .