Language: NOR | ENG

Nyheter fra studiested Hamar

NOREFO-konferanse på Hamar

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum (NOREFO) arrangerte i slutten av november forskningskonferanser på campus Hamar, og ga et in...

SePU-leder i ekspertgruppe

Lars A. Myhr skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere...

Utveksling under Brexit

Lektorstudent Tim Skaret Sørensen er høsten 2019 på utveksling i York. Det er spennende tider der nå, både faglig og politisk.