Evenstad skrivesenter

Elg med post-it-lapper (foto: HINN)

Evenstad skrivesenter tilbyr alle studenter, ph.d.-kandidater og ansatte på HINN Evenstad gratis veiledning innen alle former for skrivearbeid, både høgskole- og privatrelatert.

Dette inkluderer semesteroppgaver, rapporter, bachelor- og masteroppgaver, artikler, eposter, søknader og brev på både norsk og engelsk.

Skrivesenteret skal komplimentere, men ikke erstatte, den faglige undervisningen og veilede studenter med alle skrivestadier som idemyldring, strukturere tanker og ideer, lage outline, førsteutkast, flyt i teksten, og ferdig tekst.

Skrivesenteret skal gjennom individuelle veiledningstimer, skape gode skrive- og arbeidsrutiner blant studentene, som vil bidra til økt skriveproduksjon og skriveselvtillitt blant studentene. Akademisk skriving er tidkrevende, og skrivesenteret skal motivere studentene til å begynne skrivearbeidet tidlig og bruke tiden frem mot en tidsfrist på mest mulig effektiv måte.

Veiledningstimer

Skrivesenteret oppfordrer studentene til å booke en veiledningstimetime (varighet 30 minutter) på forhånd, men tar også imot drop-in timer hvis skriveveileder har anledning.

Bestill veiledningstime på (e-postadresse kommer)

Studenten må møte forberedt, til avtalt tid, og selv printe ut og ta med sin egen tekst.

Skrivesenteret oppfordrer studentene til å bearbeide og implementere tilbakemeldingene fra skriveveileder i kort tid etter endt veiledningstime. For å sikre fremdrift og progresjon anbefaler skrivesenteret studenter å returnere til skrivesenteret regelmessig, gjerne hver 1-2 uker.

Våre veiledere

Det ansettes 1-2 skriveveiledere fortløpende i januar 2019.

Evenstad skrivesenter er organisert som et pilotprosjekt med varighet fra februar - desember 2019.

Senteret ledes av en gruppe bestående av ph.d.-koordinator Henriette Wathne Gelink (leder), hovedbibliotekar Sarah Loftheim, prodekan utdanning Eliana Bontti, førsteamanuensis Maren Marie Mathisen og førsteamanuensis Christian Strømme