Language: NOR | ENG

Terningen Arena - et fremtidsrettet fellesskap!

I begynnelsen av januar 2011 kunne Høgskolen i Hedmarks avdeling for helse- og idrettsfag ønske studenter og ansatte velkommen i nye og moderne lokaler på Terningen Arena – i et anlegg som er langt mer enn ”bare” et bygg. For Terningen Arena er både læringsarena, kulturarena og idrettsarena, og ikke minst en arena for utvikling og tverrfaglig samarbeid mellom alle som holder til i og bruker bygget og anlegget.

På Terningen Arena har vi flyttet sammen med blant andre NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark, Hernes Institutt, Fylkestannlegen, Family SportClub og andre offentlige og private virksomheter som har folkehelse og helsefremmende livsstil som felles interesseområde. Dette gir oss unike muligheter innen utdanning, fagutvikling og forskning, og for samarbeid både faglig og praktisk.

For eksempel gir samarbeid med hjelpemiddelsentralen studentene våre tilgang til å øve på det aller siste innen hjelpemidler for funksjonshemmede og syke, og i  Terningen Nettverk arbeides det med fagutvikling og forskning - blant annet med planer for kompetansesenter innen helhetlig rehabilitering.

Terningen Arena representerer en viktig satsing innen helse- og idrettsfag med folkehelseprofil for Høgskolen i Innlandet. Sammen med synergieffektene av samlokalisering og samarbeid med andre aktører innenfor folkehelse gir de moderne lokaler og øvingsarenaene oss et fantastisk utgangspunkt for å skape og videreutvikle et unikt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.

Les mer om  Terningen Arena

 

 

Bilder fra bygget

Fasade rotunde. Terningen Arena under bygging
Tak i rotunden - lysåpning. Terningen Arena under bygging.
Mot hovedinngsng og undervisningsrom i rotunden. Terningen Arena under bygging
Mot kantina. Terningen Arena under bygging
Gangbruer mellom rotunde og kontorer og veiledningsrom. Terningen Arena under bygging