Language: NOR | ENG

Om Blæstad

Dronebilde av studiested Blæstad.

Blæstad er en gård i Hamar kommune i Innlandet. Gårdens historie kan spores tilbake til vikingtiden.

Studiested Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård, åtte kilometer utenfor Hamar sentrum. 

Blæstad har vært arena for landbruksutdanning helt siden 1923. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus, og har siden drevet undervisning innen landbruksteknikk og agronomi. 

Er du nysgjerrig på fremtidens landbruk? 

Da bør du ta en titt på denne videoen med Mutta. Kanskje er Blæstad det riktige studiestedet for deg.

 

Landbrukssenteret på Blæstad

I 2009 ble landbrukssenteret på Blæstad åpnet. Dette gir mulighet til et større og bedre fagmiljø, noe studentene på Blæstad nyter godt av. 

Innlandet Bondelag, Vekstra, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet, Hedmarken landbrukskontor, Vang almenning og Landkreditt Bank samt høgskolens faglige ansatte på Blæstad er samlokalisert i landbrukssenteret.