Language: NOR | ENG

Landbrukssenteret

Blaestad_imagelarge

Campus Blæstad er samlokalisert med Landbrukssenteret. Dette gir mulighet for et større og bedre fagmiljø ved at studentene for eksempel kan delta på fagmøtene som arrangeres. 

En del innleveringsoppgaver baserer seg på utredninger og prosjekter som aktørene i landbrukssenteret har behov for å få utført.

Per i dag er det  Hedmark BondelagVekstraHedmark LandbruksrådgivningHedmarken landbrukskontor og Vang almenning, i tillegg til de faglige ansatte på Blæstad som har samlokalisering i det nye bygget.

Senteret skal være utøvende overfor landbruksnæringen - gjennom å opptre som en kompetansepartner som tilbyr opplæring, rådgivning og bistand til forvaltning og næringsutvikling rettet mot landbruket.

Les mer på Landbrukssenterets hjemmeside