Høgskolestiftelsen i Kongsvinger
Besøksadresse: Otervegen 26
Postadresse: Postboks 1244, 2206 Kongsvinger

Telefon: 62 43 07 80
E-post: hikpost@inn.no