Language: NOR | ENG

Viktige oppdateringer

Smittevernveilederen er et dynamisk dokument. Ny viten og endrede føringer fra helsemyndighetene vil gi endringer i vår smittevernveileder. Her gir vi deg en kort oversikt over hvilke endringer som gjøres. Nettsidene oppdateres også med tilsvarende endringer.

Dato Dokument Endring
3. juli 2020 Nettsiden (hovedside og siden om opplæring) Det er lagt ut lenker til våre to nye lynkurs i smittevern for ansatte og studenter. Dette er to korte filmer som alle anmodes sterkt om å se. Lynkurset for studenter ligger også på inn.no/smittevern. Begge filmene eksisterer også i en versjon med engelske undertekster.

2. juli 2020

 

Nettside Avsnittet om opplæring er endret på nettsidene med våre nye lynkurs i smittevern for ansatte og studenter og med beskrivelser som bedre forklarer opplæringstiltaket. Det er beholdt en skjematisk beskrivelse i dokumentversjonen av smittevernveilederen (uendret). 
1. juli 2020 Nettsiden Det er lagt inn en forklarende underside med informasjon om melding om Fravær og Covid-19. Dette er ikke lagt inn i "Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020".
29. juni 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020 Smittevernveilederen er oppdatert med eget underkapittel om gjennomføring av skoleeksamen hvor det henvises til rutiner for skoleeksamen.
29. juni 2020 Rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak Det er lagt ut egne rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer).

23. juni 2020

 

Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020 Kapitlet om renhold er revidert. Det er lagt inn informasjon om at HMS datablad for renholds og desinfeksjonsproduktene er tilgjengelig i appen Chemical Manager. Dette er nyttig om det for eksempel oppstår en allergisk reaksjon.
17. juni 2020 Retningslinjer til fadderledere og faddere ved HINN om studiestart 2020 Utdypende retningslinjer for Fadderuka 2020 som skal støtte fadderledere og faddere i å gjennomføre fadderuken på en smittevernfaglig god måte er lagt ut på smittevernveilederen (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer).
17. juni 2020 Smittevernrutiner verksted Smittevernrutiner for undervisning på verksted og i felt på Blæstad er lagt ut på smittevernveilederen (se Veileder, sjekkliste og retningslinjer).
16. juni 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020

Smittevernveilederen er tilpasset nye føringer for gruppestørrelser fra regjeringen 15. juni (se  Gruppestørrelser).

Det er også lagt inn et eget underkapittel om smittesporing. Høgskolen kan ikke registrere fremmøte på en effektiv måte, men høgskolens ansatte vil kunne blitt bedt om å støtte kommunehelsetjenesten i deres smittesporing (se  Smittesporing)

5. juni 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020

Kapitlet om renhold er endret. Det er nå spesifisert hva som er ansatte og studenters ansvar og hva som er renholderes ansvar (se  Godt renhold). 

Det er også lagt inn informasjon om å være ekstra påpasselig når man arrangerer samlingsbasert undervisning hvor studenten kommer fra hele landet (se  Fagfelt og undervisningsformer som krever ekstratiltak)

3. juni 2020 Arealberegning Noen nye rom er lagt inn på studiested Elverum og noen romnavn er endret på studiested Lillehammer (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer).