Language: NOR | ENG

Veileder, sjekkliste og retningslinjer

Høgskolen har flere ulike dokumenter og lister som regulerer arbeidet med smittevern. På denne siden vil du finne vår vedtatte og til enhver tid oppdaterte dokumenter.

Smittevernveilederen

Smittevernveilederen skal gi råd og føringer til Høgskolen i Innlandet med hensyn til drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) når studiestedene er gjenåpnet:

Scenariodokument

Scenariodokumentet oppdateres fortløpende og er et arbeidsredskap for å planlegge tiltak i forbindelse med Covid-19 utbruddet:

Arealberegning

Arealberegningen gir en oversikt over hvor mange studenter høgskolens undervisningsrom kan ta og likevel ivareta 1 meters kravet:

Retningslinjer

Midlertidige veileder for gjennomføring av disputaser, konferanser og andre spesielle arrangement:
Utdypende retningslinjer for arbeid på laboratorium på Biohuset i høgskolens regi:
Utdypende retningslinjer for arbeid på verksted i høgskolens regi:
  • Må utformes
Utdypende retningslinjer for feltarbeid, med plan for feltarbeidet som utarbeides på forhånd og mal for loggføring som leveres underveis eller i etterkant: 

 

Sjekkliste

Sjekklisten fungerer som en støtte i opparbeidelse av smitteverntiltak:
Sist endret: .