Language: NOR | ENG

Veileder og retningslinjer

Høgskolen har flere ulike dokumenter og lister som regulerer arbeidet med smittevern. På denne siden vil du finne vår vedtatte og til enhver tid oppdaterte dokumenter.

Smittevernveilederen

Smittevernveilederen skal gi råd og føringer til Høgskolen i Innlandet med hensyn til drift under Covid-19 utbruddet når studiestedene er gjenåpnet:

Scenariodokument

Scenariodokumentet oppdateres fortløpende og er et arbeidsredskap for å planlegge tiltak i forbindelse med Covid-19 utbruddet:

Arealberegning

Arealberegningen gir en oversikt over hvor mange studenter høgskolens undervisningsrom kan ta og likevel ivareta 1 meters kravet:

Retningslinjer

Midlertidige veileder for gjennomføring av disputaser, konferanser og andre spesielle arrangement:
Utdypende rutiner for arbeid på laboratorium på Biohuset i høgskolens regi:
Utdypende rutiner for arbeid på verksted på Blæstad:
Utdypende retningslinjer for feltarbeid, med plan for feltarbeidet som utarbeides på forhånd og mal for loggføring som leveres underveis eller i etterkant: 
Utdypende retningslinjer for Fadderuka 2020 som skal støtte fadderledere og faddere i å gjennomføre fadderuken på en smittevernfaglig god måte.
HINN har utviklet en egen rutine for gjennomføring av skoleeksamen slik at dette skal kunne gjøres i henhold til gjeldende regler for smittevern.
Sist endret: .