Language: NOR | ENG

Varslingsliste

Den enkelte student og ansatt kan forholde seg til lokale krisegrupper på fakultet med hensyn til spørsmål i forbindelse med Covid-19 utbruddet. I det følgende gis det tre kontaktpersoner per fakultet. En for ansatte, en for studenter og en for drift/eiendom. I tillegg listes lokal beredskapsleder. 

Er du student og har spørsmål om fravær og Covid-19, se  våre svar på to vanlige spørsmål.

Har du helsefaglige spørsmål anbefaler vi Folkehelseinstituttets temaside  KORONAVIRUS - FAKTA, RÅD OG TILTAK.

 

 

Varslingsliste

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Studiested: Hamar/Lillehammer

Funksjon Navn
Beredskapsleder  Morten Ørbeck
Personansvarlig (ansatte) Turid Kårhus
Personansvarlig (studenter) Gunhild Tomter Alstad
Drift/Eiendom Tom Nyhagen

 

Handelshøgskolen Innlandet (HHS)

Studiested: Rena/Lillehammer

Funksjon Navn
Beredskapsleder  Anne Christel Johnsgaard
Personansvarlig (ansatte) Astri Botillen
Personansvarlig (studenter) Marit Roland
Drift/Eiendom Tore Fossum

 

Filmskolen (DNF)

Studiested: Lillehammer/Oslo

Funksjon Navn
Beredskapsleder  Karin Elisabeth Julsrud
Personansvarlig (ansatte) Karin Elisabeth Julsrud
Personansvarlig (studenter) Fredrik Graver
Drift/Eiendom Bjørn Holm

 

Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)

Studiested: Elverum/Lillehammer

Funksjon Navn
Beredskapsleder  Anette Gjerskaug
Personansvarlig (ansatte) Liv Skomakerstuen Ødbehr
Personansvarlig (studenter) Grethe Netland
Drift/Eiendom Morten Amundsen

 

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)

Studiested: Lillehammer/Hamar

Funksjon Navn
Beredskapsleder  Hege Michelsen
Personansvarlig (ansatte) Morten Bakken
Personansvarlig (studenter) Jan Rudi Johansen

Drift/Eiendom (Hamar)

Drift/Eiendom (Lillehammer)

Tom Nyhagen

Bjørn Holm

 

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)

Studiested: Evenstad/Blæstad/Hamar

Funksjon Navn
Beredskapsleder  Maria Willebrand
Personansvarlig (ansatte) Ragnhild Østerhagen
Personansvarlig (studenter) Ragnhild Østerhagen
Drift/Eiendom Knut Lundberg

 

Har du spørsmål til nettsiden for smittevern ved Høgskolen i Innlandet, ta kontakt med Kari Kjærnet

Sist endret: .