Language: NOR | ENG

Smittevernveilderen for HINN

Smittevernveilederen skal gi råd og føringer til Høgskolen i Innlandet med hensyn til drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) når studiestedene er gjenåpnet