Language: NOR | ENG

Risikovurdering

Det skal gjennomføres en risikovurdering i forhold til de ansattes arbeidsforhold. Det skal være mulig å overholde en meter avstand til andre i enhver situasjon. Dette er særskilt viktig å vurdere hvis man arbeider i kontorlandskap, eller deler kontor med én eller flere andre.

Det skal også gjennomføres en risikovurderinger i forhold til ansatte og studenter som er i risikogruppen (se også nettsiden ' Er du i risikogruppen?').

Dette er også viktig når den ansatte har kontakt med mange andre og vil ha vanskeligheter med å overholde avstandsregelen. Eksempel på arbeidsoppgaver er her studentsamtaler eller ulike former for resepsjonstjenester og teknisk oppfølging. Mulige tiltak vil være:

  • Man anvender digitale kommunikasjonsformer som e-post og telefon så sant dette er mulig.
  • Man kan vurdere fysiske stengsler som bruk av plexiglass.
  • Fortsatt bruk av hjemmekontor

Det er den ansattes overordnede som er ansvarlig for å gjøre en slik risikovurdering. Den ansatte oppfordres til å ta kontakt med sin overordnede for samtale ved behov.

Sist endret: .