Language: NOR | ENG

Opplæring av ansatte og studenter

Ansatte og studenter skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Veilederen vil suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av ansatte.

Studenter, ansatte og pårørende skal være trygge på at det er forsvarlig at fysisk tilstedeværelse på studiested starter opp igjen. Det er derfor viktig at høgskolens informasjon er entydig. Videre er det viktig at studenter og ansatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen.

Sist endret: .