Language: NOR | ENG

Opplæring

For å styrke arbeidet med smittevern har vi utviklet to lynkurs i smittevern. 

 

Lynkursene er to korte filmer som tar deg gjennom de viktigste smitteverntiltakene ved HINN. De vil fortelle deg hva du skal gjøre når du ankommer studiested. Filmene er kun ment som en introduksjon og du må selv gå nærmere gjennom detaljer i smittevernveilederen. Særlig ber vi deg se på beskrivelsene av varsling, melding av fravær, risikogrupper og spesielle tiltak på ulike fagfelt og undervisningsformer. Det er også viktig å sette seg godt inn i ditt ansvar for renhold. Dette er momenter som ikke blir fult ut behandlet i filmene.

Vi har laget to filmer; en for ansatte, og en for studenter. Det er fordi ansatte og studenter delvis har to ulike roller i gjennomføringen av smitteverntiltakene. Ansatte må ta en lederrolle i undervisning og i andre sammenhenger der det er naturlig, ved å informere og minne om smitteverntiltak og å selv gå foran med et godt eksempel. 

Alle studenter og ansatte anmodes sterkt til å se gjennom lynkurset i smittevern før studiestart høsten 2020. 

Vi forventer at alle våre studenter og ansatte ser filmen, setter seg inn i smittevernveilederen og slutter opp omkring smitteverntiltakene. Husk at dine smitteverntiltak har stor betydning for dine medstudenter, undervisere og veiledere, studenter og kollegaer. Kanskje har du noen hjemme som krever at du tar ansvar? Vi er mange, og noen av oss er mer sårbare enn andre. 

Takk for at du bidrar!

Sist endret: .